دسته: گزارش آماری

نتیجه نهایی دومین جشنواره اعتکاف

ردیف استا نها تعداد اثر فیلم کوتاه فیلم نامه مستند عکا سی نما هنگ ۱ اصفهان ۳۰   اثر ۱ ۲ ۱ ۲۶ * ۲ اردبیل ۴۳   اثر ۸ ۱۴ ۱...

گزارش تفکیکی آثار دریافتی

گزارش تفکیکی آثار رسیده به دبیر خانه دومین جشنواره سراسری فرهنگی هنری اعتکاف ۹۲   مجموع آثار دریافتی:  ۱۱۰۰ اثر   به تفکیک بخش: بخش عکس :         ...

آثار دریافتی به تفکیک استان

  ردیف استان تعداد آثار دریافتی ۱ اصفهان ۳۰ ۲ اردبیل ۴۳ ۳ ایلام ۶۸ ۴ البرز ۳۴ ۵ آذربایجان شرقی ۱۴ ۶ آذربایجان غربی ۲۲ ۷ بوشهر ۴ ۸...