دسته: مصاحبه ها

مصاحبه با محمد پور عبدالله فرشبافی برگزیده جشنواره

خودتان را معرفی نمایید. من محمد پورعبداله فرشبافی هستم.فیلمنامه می نویسم.مجری تلویزیون هستم و در حوزه سینما فعالیت می کنم…در جشنواره اعتکاف هم رتبه دوم فیلمنامه شدم… اعتکاف یعنی چه؟...

مصاحبه با محمد بکرانی برگیزده جشنواره

خودتان را معرفی نمایید. با سلام محمد بکرانی هستم اعتکاف یعنی چه؟ به معنای عام معتکف شدن / ایستادن تا رسیدن به مقصود / شاید به نوعی خاص اعتصاب برای...