دسته: آثار برگزیده

برگزیدگان بخش نماهنگ

اسامی برگزیدگان بخش نماهنگ   رتبه نام و نام خانوادگی شهر ۱ هاشم علیائی مقدم همدان

برگزیدگان بخش مستند

اسامی برگزیدگان بخش مستند   رتبه نام و نام خانوادگی شهر ۱ سعادتعلی سعید پور تهران ۲ سید حمید موسوی اهواز ۳ محمد تقی رحمتی قم ۴ اسماعیل رشیدی مشهد...

برگزیدگان بخش فیلمنامه نویسی

اسامی برگزیدگان بخش فیلمنامه نویسی   رتبه نام و نام خانوادگی شهر ۱ یوسف کارگر ارومیه ۲ محمد پور عبدالله فرشبافی تبریز ۳ محمد بکرانی بجنورد

برگزیدگان بخش فیلم کوتاه

اسامی برگزیدگان بخش فیلم کوتاه   رتبه نام و نام خانوادگی شهر ۱ مراد نظری قم ۲ مجتبی حیدری زنجان ۳ اسماعیل میرزایی قم ۴ حسین عباس زاده بیرجند ۵ پرویز...

برگزیدگان بخش عکس

اسامی برگزیدگان بخش عکس   رتبه نام و نام خانوادگی شهر ۱ احمد تاجی شهر کرد ۲ مهدی سلیمانی قم ۳ اسحاق آقایی یاسوج ۴ علی حسنعلی زاده قوچان ۵...