گزارش تفکیکی آثار دریافتی

گزارش تفکیکی آثار رسیده به دبیر خانه دومین جشنواره سراسری فرهنگی هنری اعتکاف ۹۲

 

مجموع آثار دریافتی:  ۱۱۰۰ اثر

 

به تفکیک بخش:

بخش عکس :                   ۷۶۴ اثر

بخش فیلم نامه :              ۱۲۵ اثر

بخش فیلم کوتاه:             ۱۲۱ اثر

بخش مستند:                    ۷۱ اثر

بخش نماهنگ:                   ۱۹ اثر

 

دیدگاه ها