جناب آقای خامه یار

 

ایشان داور دومین جشنواره بین المللی علمی فرهنگی اعتکاف  بوده اند .دبیرخانه جشنواره به خاطر همه ی زحمات استاد قدردان ایشان می باشد .

 

دیدگاه ها