برگزیدگان بخش مستند

اسامی برگزیدگان بخش مستند

 

رتبه نام و نام خانوادگی شهر
۱ سعادتعلی سعید پور تهران
۲ سید حمید موسوی اهواز
۳ محمد تقی رحمتی قم
۴ اسماعیل رشیدی مشهد
۵ هادی مهرانفر اصفهان
دیدگاه ها