برگزیدگان بخش فیلمنامه نویسی

اسامی برگزیدگان بخش فیلمنامه نویسی

 

رتبه نام و نام خانوادگی شهر
۱ یوسف کارگر ارومیه
۲ محمد پور عبدالله فرشبافی تبریز
۳ محمد بکرانی بجنورد
دیدگاه ها