آثار دریافتی به تفکیک استان

 
ردیف استان تعداد آثار دریافتی
۱ اصفهان ۳۰
۲ اردبیل ۴۳
۳ ایلام ۶۸
۴ البرز ۳۴
۵ آذربایجان شرقی ۱۴
۶ آذربایجان غربی ۲۲
۷ بوشهر ۴
۸ تهران ۴۷
۹ خراسان رضوی ۵۵
۱۰ خراسان شمالی ۴۰
۱۱ خراسان جنوبی ۷۲
۱۲ خوزستان ۳۳
۱۳ چهارمحال و بختیاری ۷
۱۴ زنجان ۳۹
۱۵ سمنان ۸
۱۶ سیستان و بلوچستان ۷
۱۷ فارس ۶
۱۸ قم ۲۳۸
۱۹ قزوین ۵۶
۲۰ کرمان ۱۸
۲۱ کرمانشاه ۴۱
۲۲ کردستان ۴۶
۲۳ کهگیلویه و بویراحمد ۱۹
۲۴ گلستان ۲۸
۲۵ گیلان ۸
۲۶ لرستان ۴
۲۷ مازندارن ۳۴
۲۸ مرکزی ۳۹
۲۹ هرمزگان ۱
۳۰ همدان ۱۴
۳۱ یزد ۳
دیدگاه ها